Četvrtak, 07 Pro 2023
Betonare

Betonare su glavni proizvodni element tvrtke El-Bet d.o.o.

 

Osnovna podjela betonare:

- Horizontalne betonare

- Mobilne betonare

- Namjenske betonare

- Protočne betonare

- Skreperske betonare

 

Sastavni dijelovi betonare su:

- Spremnici agregata.

- Oprema za miješanje sa opremom za doziranje (vage).

- Puževi za cement.

- Silosi za cement.

- Upravljanje.