Srijeda, 06 Pro 2023
Reciklaža

POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU BETONA

PUŽNI RECIKLATOR TIP: PR 12

Postrojenja za reciklažu betona služi za odvajanje ispranog agregata od cementa kod povrata betona i pranja nixera za prijevoz betona.

Prilikom povrata kamiona sa viškom materijala, vrši se istovar u prihvatni koš. Nakon toga dolazi do odvajanja krutih materijala pomoću pužnice, dok se tekući materijal slijeva u za to predviđeni bazen. Bazen je opremljen miješalom koje ne dozvoljava cementnom mlijeku da se taloži na dnu bazena. Posebna pumpa iz bazena vraća vodu u proizvodni ciklus proizvodnje betona. Sve ovo je upravljano i nadzirano automatskim sustavom za upravljanje i nadzor.

 


 

RECIKLATOR FILTER PRESA TIP: FP

Ukolko je količina vode u bazenu veća od količine vraćene u prozvodnju (sakupljaju se vode od ostalih djelova pogona, za neke zahtjevnije tipove betona norma ne dozvoljava upotrebu reciklirane vode i slično) jedino rješenje je FILTER PRESA. Filter presa odvaja kruti dio koji se nalazi u cementnom mlijeku  te od njega pravi suhe kocke koje se po propisima mogu odlagati na deponiju za građevinski otpad. Druga sastavnica cementnog mlijeka je čista voda koja se može vraćati u proizvodnju ili ispuštati u odvodnju sa oborinskim vodama.