Nedjelja, 24 Ruj 2023

 

MOBILNE BETONARE

Mobilne betonare su projekirane tako da zahtijevaju minimale radove za izradu temelja te kratko vrijeme montaže na gradilištu.

Elektro oprema je predmontirana te  ima minimalan broj konektora.

Posebno je posvećena pažnja dimenzijama opreme koja je unutar gabarita za standardni transport (bez pratnje).