Četvrtak, 07 Pro 2023
Reference

Ovdje su navedene samo neke reference:

 

ABK d.o.o. ABK d.o.o.
Alas Za Dom d.o.o. Alas za dom d.o.o.
Cemex d.d. Cemex Betoni d.o.o
Dajaković Dajaković
GP Dubrovnik d.d. GP Dubrovnik d.d.
GP Krk d.d. GP Krk d.d.
Hidroelektra Niskogradnja d.d. Hidroelektra Niskogradnja d.d.
Industrogradnja d.d. Industrogradnja d.d.
Konstruktor Inženjering d.d. Konstruktor Inženjering d.d.
MPB d.o.o. MPB d.o.o.
Mucić & Co d.o.o. Mucić & Co d.o.o.
Novi Beton d.o.o. Novi Beton d.o.o.
GP Obšivač d.o.o. Obšivač d.o.o.
Osijek Koteks d.d. Osijek Koteks d.d.
PGM Ragusa d.d. PGM Ragusa d.d.
Sarađen d.o.o. Sarađen d.o.o.
Viadukt d.d. Viadukt d.d.